Advertisement


เทวีเสลเคต(Selket) หรือเสร์คูเอต (Serquet) เทวีแห่งแมงป่อง

 

เทวีเสลเคต(Selket) หรือเสร์คูเอต (Serquet) หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า ‘เทวีแมงป่อง’ เป็นผู้มีชื่อเสียงขึ้นมาเนื่องจากราชาแมงป่อง ซึ่งเป็นกษัตริยก่อนราชวงศ์ เทวีเสลเคตเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากพระนางคือหนึ่งในเทวีผู้มีหน้าที่พิทักษ์ต้นน้ำทั้งสี่แห่งแม่น้ำนิล หน้าที่สำคัญของเทวีเสลเคต คือ การเฝ้างูอาโปฟิส ซึ่งเป็นศัตรูของเทพราที่ถูกจองจำอย่างแน่นหนาไว้ใต้พิภพ

เทวีเสลเคต เป็นชายาของเทพเนเฆบคาอู (Nekhebkau) เทพแห่งงูใหญ่ ผู้มีแขนเป็นมนุษย์ ในบางครั้งก็กล่าวกันว่าเป็นหนึ่งในเหล่าปีศาจซึ่งอาศัยอยู่ใต้โลก เทวีเสลเคตสวรรคตเนื่องจากถูกมัดด้วยโซ่ แต่พระสวามีของเธอก็มาคอยให้อาหารแก่วิญญาณของผู้ตายเรื่อยไป

Advertisement