Advertisement


อิมโฮเตป (Imhotep) มนุษย์ผู้ชาญฉลาดในตำนานอียิปต์

 

อิมโฮเตป ทำหน้าที่ เป็นอัครเสนาบดีของฟาโรห์โจเสร์ (Djoser) ฟาโรห์องค์ที่ 1 หรือที่ 2 ของราชวงศ์ที่ 3 ซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเมมฟิส อิมโฮเตปเป็นบุคคลคนแรกที่บันทึกประวัติศาสตร์ของชาวไอยคุปต์ไว้ และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เพราะมีความสามารถรอบด้าน ทั้งการเป็นนักเขียน หมอ หรือเป็นนักบวช อิมโฮเตปเป็นนักบวชที่เรียนรู้หลักคำสอนจากเฮลีออโปลีเทน และเป็นผู้ค้นพบหลักวิชาดาราศาสตร์และสถาปัตยกรรม

ด้วยความฉลาดปราดเปรื่องของอิมโฮเตปที่มีเหนือบุคคลอื่นๆ จึงทำให้ประชาชนทั้งหลายเชื่อถือว่าเขาจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเทพองค์สำคัญ อย่างเช่น เทพปตาฮ์และเทพธอธ อย่างแน่นอน

ชาวไอยคุปต์ทุกสมัยล้วนรู้จักผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมของอิมโฮเตปที่มีชื่อว่า ‘พีระมิดขั้นบันได หรือ มาสตาบาแห่งโจเสร์’ ที่สักการา ใกล้ๆกับเมืองเมมฟิส พีระมิดชนิดนี้มีความพิเศษตรงที่สร้างจากก้อนหินปูนที่ขนย้ายมาจากเมืองตูรา (Tura) บนริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำนิล อีกทั้ง ยังเป็นพีระมิดแห่งแรกที่ก่อสร้างด้วยหินล้วนๆเพียงอย่างเดียว ลักษณะของพีระมิดนี้จะมีลักษณะเป็นขั้นบันไดขนาดใหญ่ ซึ่งมีไว้เพื่อให้กษัตริย์ขึ้นไปบนท้องฟ้า บริเวณโดยรอบแวดล้อมด้วยวิหาร ที่มีไว้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นสถานที่ที่ใช้เฉลิมฉลองของกษัตริย์มากมาย

อิมโฮเตปมีสัญลักษณ์เป็นนักบวชโกนศีรษะ ด้วยท่านั่งหรือท่าคุกเข่าบนม้วนกระดาษปาปิรุส ซึ่งแสดงถึงแหล่งของความรู้ ส่วนการแต่งกายนั้น บางครั้งก็จะสวมกระโปรงยาวอย่างนักบวช ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธ์ทางศาสนา

Advertisement